Loại văn bản
Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 128/TBĐG- HDXT 12/09/2023 Thông báo: Về việc đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 26
Tải về
23/QĐ - UBND 13/03/2023 Quyết định: Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội truyền thống DTLS văn hóa chùa Phúc Hải xã Hải Minh năm 2023
Lượt xem: 69
Tải về
22/QĐ - UBND 13/03/2023 Quyết định: Về việc thành lập Ban tổ chức lễ hội truyền thống DTLS văn hóa chùa Phúc Hải xã Hải Minh năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về
18/KH - UBND 05/03/2023 Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội truyền thống chùa Phúc Hải xã Hải Minh
Lượt xem: 83
Tải về
07/KH - CAX 05/03/2023 Kế hoạch về an ninh trật tự PCCC lễ hội chùa Phúc Hải xã Hải Minh - huyện Hải Hậu
Lượt xem: 65
Tải về
04/QC - UBND 03/01/2023 Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công thuộc UBND xã (Ban hành theo QĐ số 04 ngày 3/01/2023)
Lượt xem: 75
Tải về
05/QĐ- UBND 03/01/2023 Quyết định: Công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về
04/QĐ - UBND 03/01/2023 Quyết định: Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của UBND xã
Lượt xem: 65
Tải về
02/TB - UBND 03/01/2023 Thông báo công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về
10/KH UBND 01/02/2023 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Minh
Địa chỉ : UBND xã Hải Minh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaiminh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Trần Thanh Phong- Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang