Lĩnh vực
Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 15/QĐ - UBND 10/01/2024 Quyết định: Khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào Nông dân năm 2023
Lượt xem: 113
Tải về
Số: 16/QĐ - UBND 10/01/2024 Quyết đinh: Khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào Thanh niên năm 2023
Lượt xem: 110
Tải về
số: 19/QĐ - UBND 10/01/2024 Quyết đinh: Thành lập đoàn tuyên truyền, kiểm tra, giải tỏa sử lý vi phạm hành lang an an toàn GT, lập lại trật tự công cộng trên địa bàn xã Hải Minh
Lượt xem: 47
Tải về
Số: 10/QĐ - UBND 05/01/2024 Quyết định: V/v giao dự toán NS nhà nước năm 2024
Lượt xem: 124
Tải về
Số: 12/01/2024 04/01/2024 Quyết định: Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào phụ nữ năm 2023
Lượt xem: 108
Tải về
sô: 03/QĐ - UBND 02/01/2024 Quyết định: Kiện toàn Ban chỉ đạo thi công dự án cải tạo , nâng cấp đường giao thông, xây dựng Cống thoát nước dọc đường trục xã Hải Minh ( đoạn từ cầu UBND xã, đến cụm làng nghề 1)
Lượt xem: 17
Tải về
Số: 4/QĐ - UBND 02/01/2024 Quyết định: Kiện toàn Ban tuyên truyền, vận động , huy động vốn, giám sát thi công dự án nâng cấp đường GT, xây dựng cống thoát nước dọc đường trục xã Hải Minh, ( đoạn từ cầu UBND xã đến cụm làng nghề 1)
Lượt xem: 16
Tải về
Số: 5/QĐ - UBND 02/01/2024 Quyết đinh: Kiện toàn Ban giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông, xây dựng cống thoát nước, dọc đường trục xã, Hải Minh (đoạn từ cầu UBND đến cụm làng nghề1)
Lượt xem: 37
Tải về
Số: 6/QĐ - UBND 02/01/2024 Quyết định: Kiện toàn Ban giám sát Cộng đồng dự án cải tạo, nâng cấp, đường GT và xây dựng cống thoát nước dọc đường trục xã Hải Minh (đoạn từ cầu UBND - cụm làng nghề 1)
Lượt xem: 88
Tải về
Số: 7/1/2024 02/01/2024 Quyết định: Ban hành Quy chế công tác Văn Thư lưu trữ của UBND xã Hải Minh
Lượt xem: 98
Tải về
12345678
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Minh
Địa chỉ : UBND xã Hải Minh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaiminh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Trần Thanh Phong- Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang