Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Hải Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Lượt xem: 217

Chiều ngày 02 - 3/3/2023, Hội nông dân xã Hải Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028. về dự và chỉ đạo Đại hội lãnh đạo huyện có đồng chí Nguyễn Thị Hoa, ủy viên Ban TV – phó chủ tịch huyện Hội, đồng chí Trần Thị Lương phó trưởng phòng YT huyện cơ quan kết nghĩa, đại biểu Ngân hàng NN&PTNT huyện, lãnh đạo địa phương có đồng chí Phạm Văn Phú bí thư đảng bộ xã, đồng chí Hoàng Văn Hiến, phó BT Thường trực đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, lãnh đạo HĐND – UBND, MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị, QTDND, trưởng xóm, và 112 đại biểu tiêu biểu đã về dự.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

           Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

          Toàn cảnh Đại hội

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

          Các đại biểu về dự đại hội tặng hoa chúc mừng

         Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội nông dân xã Hải Minh đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ XI đã đạt nhiều kết quả. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội nông dân xã và của huyện Hội giao cơ bản đã đạt và vượt mức đề ra. Các phong trào thi đua của Hội nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào xây dựng NMT nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp 4 hằng năm đạt từ 35,2 % trở lên, ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, các mô hình sáng tạo làm kinh tế có hiệu quả. 

         Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Hải Minh đã tăng cường, đồng thuận và liên kết cùng 6 nhà “ Nhà nông, Nhà nước, Nhà đầu tư, Ngân hàng, Nhà khoa học và phân phối” thành lập được 02 tổ hội nghề nghiệp, trong sản xuất theo chuỗi giá trị  “sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ”, nuôi trồng thủy sản, và trồng hoa cây giống, đều tuân thủ đúng 3 nguyên tắc “Tự nguyện, tự quản và tự phối hợp hoạt động” và 5 tiêu chí cùng “ Cùng lĩnh vực lao động ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi”. Từ thực tiễn đã xuất hiện thêm một số mô hình sản xuất hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế cao như các mô hình chuyển đổi lúa năng xuất thấp sang NTTS và hình thành các vùng quy hoạch theo các lĩnh vực.v.v. Nhiều hộ đầu tư tiền vốn cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, cây cảnh, xây dựng chuồng trại, đào ao để chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản; nhiều hộ phát triển nghề mộc, nghề may, vật liệu xây dựng v.v... cho thu nhập cao. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên có nhiều chuyển biến tích cực.  

         Nhiệm kỳ qua Hội đã kết nạp được 168 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã đến nay là 2.252 hội viên đạt 87,2% số hộ nông thôn so với nhiệm kỳ trước, quỹ chi hội bình quân 140.00đ/hội viên, nền nếp sinh hoạt chi hội cơ bản được duy trì có hiệu quả, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng hoạt động của các chi Hội ở cơ sở được nâng lên. Hội Nông dân xã đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân vay vốn từ Ngân hàng CSXH với số tiền dư nợ là 12,9 tỷ đồng cho 355 hộ vay, tăng 6,2 tỷ đồng so nhiệm kỳ trước, Ngân hàng No&PTNT cho nông dân vay với số tiền dư nợ 169,2 tỷ đồng tăng 83,2 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Quỹ hỗ trợ Nông dân có số dư 39,5 triệu đồng, tăng 11,5 triệu đồng hỗ trợ hội viên vay để phát triển kinh tế. Các nguồn vốn do Hội quản lý được duy trì và tăng trưởng ổn định, giúp giảm hộ nghèo, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Nguồn vốn vay đảm bảo an toàn, không có nợ xấu, nợ quá hạn.

         Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hội đã vận động hội viên đóng góp trên 500 ngày công lao động và hỗ trợ hàng tỷ đồng cho xây dựng NTM, xây dựng được 152 mô hình vườn, ao kiểu mẫu, duy trì mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn bằng men vi sinh làm phân bón hữu cơ tại hộ với 2.195 hộ thực hiện phân loại xử lý rác thải tại nguồn, hằng năm các cấp Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thực hiện gia đình văn hoá, gia đình nông thôn mới. Thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào của Hội, đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, nội lực trong nông dân, huy động các nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế- xã hội của địa phương ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng NTM, xây dựng xã Hải Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 và tiếp tục xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.  

         Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân xã Hải Minh luôn được Hội Nông dân huyện xếp là đơn vị vững mạnh của huyện, cấp cơ sở có 18/21 chi hội vững mạnh đạt 85,7% và nhiều cá nhân vinh dự nhận Bằng khen, Giấy khen các cấp.

       Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế như: Hoạt động hội viên ở cơ sở chưa đồng đều, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm, một bộ phận cán bộ hạn chế về năng lực... Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

anh tin bai

        Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - phó chủ tịch huyện Hội, về dự phát biểu chỉ đạo đại hội

anh tin bai

       Đồng chí Phạm Văn Phú bí thư  đảng bộ xã về dự phát biểu chỉ đạo đại hội

      Về dự phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hoa, ủy viên Ban TV – phó chủ tịch huyện Hội, đồng chí Phạm Văn Phú bí thư Đảng bộ xã, đã biểu dương và ghi nhận những kết quả trên các lĩnh vực trong công tác hội cũng như phong trào nông dân của hội nông dân xã Hải Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ, Chính Quyền và nhân dân ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó đồng chí phó chủ tịch Hội nông dân huyện, đồng chí Bí thư Đảng bộ xã đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trước hết mỗi cán bộ Hội cần nắm vững định hướng, quan điểm, các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát thực tiễn kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới.

       Tiếp tục vận động nông dân đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả đồng thời cổ động, phối hợp với các ngành, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hỗ trợ nông dân về vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp… giới thiệu quảng bá hình ảnh cho nông dân. Không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức. Mở rộng công tác tập hợp hội viên.

anh tin bai

 

anh tin bai

       Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội nông dân xã Hải Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028

anh tin bai

       Ban chấp hành Hội nông dân xã Hải  Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028

         Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nông dân xã Hải Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã khoá mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2023-2028 đủ số lượng, đúng cơ cấu và thành công tốt đẹp./. 

      Tin - Ảnh: Ban biên tập TTTĐT

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... image advertisement

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 1 099
  • Tất cả: 159864
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Minh
Địa chỉ : UBND xã Hải Minh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaiminh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Trần Thanh Phong- Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang