UBND xã Hải Minh triển khai thu NSX vụ chiêm năm 2023, Tổng kết công tác phòng chống thiên tai TKCN năm 2022, Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 116

       Sáng 31/5/2023 UBND xã Hải Minh triển khai thu NSX vụ chiêm năm 2023, tổng kết công tác phòng chống thiên tai TKCN năm 2022, tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Phú bí thư đảng bộ, đồng chí Hoàng Văn Hiến, phó bí thư TT Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, đồng chí Trần Thanh Phong phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo HĐND – UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ CC, cán bộ cộng tác viên DS cơ sở, trạm YT xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm đã về dự.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

         Một số hình ảnh tại hội nghị

anh tin bai

      Đồng chí Nguyễn Văn Hợi, phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2023

       Năm 2022, mặc dù tình hình thiên tai trên địa bàn diễn biến ở mức độ trung bình, chịu ảnh hưởng của các đợt lũ, rét đậm, rét hại nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro. Với tinh thần chủ động, chỉ đạo theo phương châm phòng là chính. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã quán triệt và triển khai nghiêm túc theo sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện, chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ngay từ đầu năm. Đã tập trung chỉ đạo các đơn xóm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống thiên tai. Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở như bối đồng gò, bối Bắc Hải, sử lý kịp thời các hành vi, vi phạm ảnh hưởng an toàn hành lang đê điều. Và triển khai kế hoạch thu “Quỹ phòng, chống thiên tai” và nộp về huyện theo đúng kế hoạch ra.

         Phương hướng nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và TKCN, ban hành Quyết định thành lập, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023, thành lập các Tiểu ban, củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai.

anh tin bai

        Tại hội nghị Đồng chí Chủ tịch UBND xã phát biểu yêu cầu. Các ngành, đơn vị xóm, ngay sau hội nghị này xây dựng phương án phòng chống thiên tai của đơn vị mình, chủ động rà soát, thống kê các chỉ tiêu giao cho từng đơn vị, nhằm phục vụ công tác PCTT&TKCN. Đảm bảo luôn đầy đủ, sẵn sàng, xây dựng kế hoạch huy động vật tư, nhân lực, phương tiện để phục vụ phòng, chống thiên tai đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, điểm trọng tâm là bối đồng Gò, và bối Bắc Hải, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, bối, các công trình thuỷ lợi, đảm bảo phát hiện sớm, kịp thời xử lý các xự cố (nếu có), lấy phòng là chính, đảm bảo giảm nhẹ nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023, đảm bảo công bằng, khách quan, theo quy định.

anh tin bai

        Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Việt phó chủ tịch UBND xã báo cáo Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn xã có 325 trẻ được sinh ra (trẻ nam: 175, trẻ nữ: 150), sinh con thứ 3 trở lên là 103 trẻ em. 

        Trạm y tế, cán bộ cộng tác viên DS cơ sở đã thực hiện tốt các chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Năm 2022, đặt vòng tránh thai 163/180 ca = 90%, Thuốc uống tránh thai 328/328 ca = 100%, dùng bao cao su tránh thai 290/290 ca = 100%

       Trong năm, toàn xã có trên 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, và “Tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân”, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

      Năm 2023 tổ chức triển khai làm chiến dịch DSKHHGĐ đợt 1 từ ngày 3 - 5/6/2023; số lượng 197 ca, các đơn vị đã tổ chức vận động 51 ca, số con phải tực hiện đợt 1 là 146 ca ( có danh sách các đơn vị xóm kèm theo)

       Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề như: Nguồn lực làm chuyên môn còn thiếu, viên chức cán bộ dân số ở xã, mặc dù được đào tạo nhưng chưa có kinh nghiệm làm công tác Dân số - KHHGĐ về công tác tuyên truyền, vận động, chế độ thù lao cho cộng tác viên còn hạn chế chưa thu hút sự nhiệt tình tham gia của cộng tác viên…

        Đồng chí – Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác  Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị: Trạm Y tế và Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGD xã có giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, quan tâm cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số, tăng cường công tác truyền thông, vận động và giáo dục về dân số - KHHGĐ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tế từng đơn vị xóm, đề nghị mở các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác dân số cơ sở và lực lượng cộng tác viên, các cấp ủy chi bộ, đơn vị xóm, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở cùng chung tay thi đua hoàn thành kế hoạch về công tác dân số - KHHGĐ năm 2023.

        Đồng chí Trần Thanh Phong – Chủ tịch UBND xã đánh giá kết quả thu ngân sách xã năm 2022, trong đó trọng tâm là thu quỹ xã hội hóa giáo dục, kết quả thu 4 vụ tổng số đã thu là 5.033.300đ trong đó đã thu 3.790.541.000đ, số chưa thu 1.242.579.000đ; có 3 đơn vị thu trong 4 vụ đạt 100% là xóm 1, 4, Gò; có 9 đơn vị thu đạt 80% trở lên là xóm 2, 5, 6, 8,10LM, 37, 3b, Bắc Hải, 10 TT, có 2 đơn vị xóm số thu thấp là đơn vị xóm 31, 35.

        Kế hoạch thu ngân xã vụ chiêm 2023, từ ngày 01- 10/6/2023 các đơn vị xóm viết phiếu và đối chiếu phương án, từ 10 – 20/6/2023 phát phiếu thanh toán cho các hộ dân, tập trung thu các quỹ còn nợ cũ năm 2022 và thu các quỹ mới từ ngày 20 – 30/6/2023, các chi bộ, đơn vị xóm họp triển khai, thông báo đến cán bộ đảng viên, nhân dân các khoản thu vụ chiêm năm 2023 tại buổi họp chi bộ vào ngày 3/6, tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, đoàn viên, hội viên  thấy rõ trách nhiệm của mình và hộ gia đình, giao nộp đầy đủ chỉ tiêu về ngân sách xã theo đúng kế hoạch đề ra.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

      Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, về thu NSX, thực hiện công DS KHHGĐ, công tác phòng chống thiên tai TKCN

anh tin bai

       Tại hội nghị Đồng chí Đặng Hồng Thanh trưởng công an xã báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 về đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh cá nhân điện tử cho người dân trên địa bàn xã, để tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo cấp trên, Ban công an xã đã phối hợp Hội LHPN, đoàn thanh niên, các đơn vị xóm đã triển khai để đạt đạt chỉ tiêu huyện giao 8.400 tài khoản; trong đó đã đăng ký 5.500 tài khoản, kích hoạt được 3.500 tài khoản, tiêu biểu có 3 đơn vị xóm tổ chức phối hợp triển khai làm tốt như xóm 1, 3b, 4 đạt trên 85% trở lên, còn một số đơn vị xóm tổ chức thực hiện thấp, đồng chí trưởng công an xã đề nghị các cấp ủy, chi bộ, hội PN, đoàn thanh niên tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia cài đặt tài khoản định danh điện tử để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu huyện giao./.  

    Tin - Ảnh: Ban biên tập TTTĐT

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... image advertisement

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 1 135
  • Tất cả: 159900
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Minh
Địa chỉ : UBND xã Hải Minh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaiminh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Trần Thanh Phong- Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang